Bảng giá thuê xe mùa lễ hội

BẢNG GIÁ XE MÙA LỄ HỘI
Lưu ý:   Giá áp dụng cho mùa Lễ Hội; Giá chưa bao gồm thuế VAT

STT
Loại xe
Thời gian
Địa điểm đến
Giá tiền
1
45
1 ngày
Lang son
8.000.000
35
1 ngày
Lang son
7.500.000
29
1 ngày
Lang son
5.500.000
2
45
2 ngay
Lang son
12.000.000
35
2 ngay
Lang son
10.000.000
29
2 ngay
Lang son
9.000.000
3
45
1 ngay
Ha Noi
.6.000.000
35
1 ngay
Ha Noi
5.500.000
29
1 ngay
Ha Noi
4.500.000
4
45
1 ngay
Ha Noi + Binh khiem
7.000.000
35
1 ngay
Ha Noi+Binh khiem
6.300.000
29
1 ngay
Ha Noi+Binh khiem
5.000.000
5
45
2 ngay
Ha tay+ Khoang xanh
10.500.000
35
2 ngay
Ha tay+ Khoang xanh
9.500.000
29
2 ngay
Ha tay+ Khoang xanh
8.000.000
6
45
1 ngay
Ha tay+ Khoang xanh
7.500.000
35
1 ngay
Ha tay+ Khoang xanh
6.800.000
29
1 ngay
Ha tay+ Khoang xanh
5.000.000
7
45
2 ngay
ha long
11.000.000
35
2 ngay
ha long
9.500.000
29
2 ngay
ha long
7.000.000
8
45
1 ngay
ha long
6.000.000
35
1 ngay
ha long
5.000.000
29
1 ngay
ha long
4.000.000
9
45
2 ngay
Tam Dao-Vinh phuc
12.000.000
35
2 ngay
Tam Dao-Vinh phuc
10.500.000
29
2 ngay
Tam Dao-Vinh phuc
8.500.000
10
45
1 ngay
Tam Dao-Vinh phuc
8.000.000
35
1 ngay
Tam Dao-Vinh phuc
7.000.000
29
1 ngay
Tam Dao-Vinh phuc
5.000.000
11
45
6 ngay
hue+ da nang
34.000.000
35
 6 ngay
hue+ da nang
30.000.000
29
 6 ngay
hue+ da nang
24.000.000
12
45
2 ngay
Mong Cai-QN
14.000.000
35
2 ngay
Mong Cai-QN
12.000.000
29
2 ngay
Mong Cai-QN
9.000.000
13
45
3 ngay
Mong Cai-QN
17.000.000
35
3 ngay
Mong Cai-QN
15.000.000
29
3 ngay
Mong Cai-QN
12.000.000
14
45
2 ngay
cua lo
11.000.000
35
2 ngay
cua lo
10.000.000
29
2 ngay
cua lo
8.500.000
15
45
3 ngay
cua lo+ Que Bac
16.000.000
35
3 ngay
cua lo+Que Bac
15.000.000
29
3 ngay
cua lo+ Que Bac
11.500.000
16
45
3 ngay
sapa
16.000.000
35
3 ngay
sapa
14.000.000
29
3 ngay
sapa
11.000.000
17
45
1 ngay
Bac ninh
6.000.000
35
1 ngay
Bac ninh
5.000.000
29
1 ngay
Bac ninh
4.000.000
18
45
1 ngay
Con son kiep bac
5.500.000
35
1 ngay
Con son kiep bac
5.000.000
29
1 ngay
Con son kiep bac
3.700.000
19
45
4 ngay
Dien bien,son la,
24..000.000
35
4 ngay
Dien bien,son la,
21.500.000
29
4 ngay
Dien bien,son la,
19.000.000
20
45
1 ngay
den hung
8.500.000
35
1 ngay
den hung
7.500.000
29
1 ngay
den hung
5.500.000
21
45
4 ngay
hue+ da nang
26.000.000
35
4 ngay
hue+ da nang
24.000.000
29
4 ngay
hue+ da nang
19.000.000
22
45
2 ngay
Chuà Hương
10.000.000
35
2 ngay
Chuà Hương
9.000.000
29
2 ngay
Chuà Hương
8.000.000
23
45
5 ngay 4 đêm
Đi Lào
30.000.000
35
5 ngay 4 đêm
Đi Lào
27.000.000
29
5 ngay 4 đêm
Đi Lào
22.000.000
24
45
3 ngay
Di Sapa
16.000.000
35
4 ngay
Di Sapa
16.500.000
29
4 ngay
Di Sapa
14.000.000
25
45
1 ngay
Chuà Hương
7.000.000
35
1 ngay
Chuà Hương
6.000.000
29
1 ngay
Chuà Hương
5.000.000
26
45
1 ngay
Động Thác Bờ - Hoà Bình
8.000.000
35
1 ngay
Động Thác Bờ - Hoà Bình
7.000.000
29
1 ngay
Động Thác Bờ - Hoà Bình
6.000.000
                                                 
NGUYÊN THÀNH ĐẠT P.T.E                                
Số :  47 Tôn Đức Thắng – An Đồng – An Dương – Hải Phòng                                   
Tel:  0313.835587                              
Fax : 0313.593328                             
Mail: thanhdathp2008@gmail.com