I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

  • Giai đoạn 2004 – 2007 : DNTN Nguyên Thành Đạt được thành lập theo quyết định của sở kế hoạch đầu tư Hải Phòng ngày 18 tháng 4 năm 2004
  • Giai đoạn 2008 – 2012 : DNTN Nguyên Thành Đạt đầu tư mua nâng cấp hệ thống xe 45 hiện đại phục vụ việc vận chuyển hành khách theo hợp đồng riêng lẻ
  • Giai đoạn năm 2012 đến nay: DNTN Nguyên Thành Đạt vẫn khẳng định sự phát triển ổn định dù đứng trước khó khăn của công cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới lan rộng.

II. THÀNH TÍCH CHỨNG NHẬN ĐẠT ĐƯỢC

  • Là 1 trong 20 doanh nghiệp vận tải xuát sắc của TP Hải Phòng.
  • Là 1 trong 500 doanh nghiệp  có thương hiệu của Việt Nam.
  • Liên tục 10 năm nằm trong nhóm dẫn đầu  do người tiêu dùng bình chọn .
  • Thương hiệu Việt Nam 2006 (thời báo Kinh tế Việt Nam).
  • Thương hiệu vận tải  (phòng Thương mại công nghiệp Hải Phòng).
  • Danh hiệu ” uy tín” 2007-2010.