County 29 chỗ

Thông tin về xe    Hiệu: County    Đời xe: 2010    Kiểu xe: 29 chỗ    Màu xe: Đặc biệt– Giá cước trên bao gồm xe, xăng dầu, lương tài xế lái xe .– Tài xế được đào tạo các kỹ năng phục vụ khách hàng một cách chuyên nghiệp.– Quý khách hàng sẽ được đi xe thử […]

County 29 chỗ trắng sữa

Thông tin về xe    Hiệu: County    Đời xe: 2012    Kiểu xe: 29 chỗ    Màu xe: Trắng sữa Đặc biệt– Giá cước trên bao gồm xe, xăng dầu, lương tài xế lái xe .– Tài xế được đào tạo các kỹ năng phục vụ khách hàng một cách chuyên nghiệp.– Quý khách hàng sẽ được đi […]

Cho Thuê Xe 29 Chỗ

KÍNH GỬI QUÝ ĐỐI TÁC VÀ QUÝ KHÁCH HÀNG DNTN Nguyên Thành Đạt (Thành Đạt …P.T.E) được thành lập từ năm 2003, là đơn vị chuyên hoạt động trong lĩnh vực cho thuê xe du lịch từ 4 – 45 chỗ, tổ chức chương trình du lịch, và cung cấp các dịch vụ lẻ trong […]

For Transit 16 chỗ

Thông tin về xe    Hiệu: For Transit    Đời xe: 2010 – 2012    Kiểu xe: 16 chỗ    Màu xe: Đặc biệt– Giá cước trên bao gồm xe, xăng dầu, lương tài xế lái xe .– Tài xế được đào tạo các kỹ năng phục vụ khách hàng một cách chuyên nghiệp.– Quý khách hàng sẽ được […]

Merd Sphinter 16 chỗ

Thông tin về xe    Hiệu: Merd Sphinter    Đời xe: 2010 – 2012    Kiểu xe: 16 chỗ    Màu xe: Trắng sữa Đặc biệt– Giá cước trên bao gồm xe, xăng dầu, lương tài xế lái xe .– Tài xế được đào tạo các kỹ năng phục vụ khách hàng một cách chuyên nghiệp.– Quý khách hàng […]

Cho thuê xe 16 chỗ

KÍNH GỬI QUÝ ĐỐI TÁC VÀ QUÝ KHÁCH HÀNG DNTN Nguyên Thành Đạt (Thành Đạt …P.T.E) được thành lập từ năm 2003, là đơn vị chuyên hoạt động trong lĩnh vực cho thuê xe du lịch từ 4 – 45 chỗ, tổ chức chương trình du lịch, và cung cấp các dịch vụ lẻ trong […]